Offerte en tekening

OFFERTE EN TEKENING

De verkoopadviseurs verzorgen zowel de offertes als de tekeningen voor de consumenten. Het streven is om tijdens het bezoek aan de showroom de consument alvast een prijsindicatie te geven. Na controle door het projectteam ontvangt de consument de offerte met de bijbehorende tekeningen. Na ondertekening van de offerte door de consument zorgt het projectteam dat de documenten bij de betrokken partijen terecht komen. De defintieve offerte en tekening worden door de aannemer opgenomen in de meer- en minderwerklijst en hiermee ook gefactureerd door de aannemer aan de consument.

OPBOUW OFFERTE
Van Munster verzorgt in een nieuwbouwproject de complete offerte namens alle betrokken partijen. Dit betekent dat in de offerte zowel de bedragen voor al het door de consument uitgekozen materiaal als alle bijkomende kosten worden opgevoerd. De verschillende onderdelen van de offerte worden hieronder nader toegelicht.

Standaard
De standaard materialen die in de badkamer en toilet zijn opgenomen, zijn reeds betaald door de consument bij de aankoop van de woning. Om deze reden worden al deze materialen zonder een bedrag in de offerte vermeld.

Retourprijs
Indien een consument een ander artikel kiest dan standaard of laat vervallen, dan is in de kolom 'retour' het bedrag te zien dat retour wordt gegeven voor het standaard artikel. De hoogte van het retourbedrag wordt bepaald door de aannemer en de installateurs.

Verk.prijs / Meerwerk
Indien een consument een ander artikel kiest dan standaard, dan is in de kolom 'Verk.prijs' de eenheidsprijs van het nieuw gekozen artikel te zien. In de kolom 'Meerwerk' is het totaalbedrag van de nieuwe artikelen te zien.

Bijkomende montagekosten
In de offerte worden de kosten opgenomen voor de extra werkzaamheden die door de betrokken partijen uitgevoerd worden om de uitgekozen badkamer en toilet te kunnen realiseren. Deze kosten worden bepaald door de aannemer en de installateurs. Van Munster neemt deze bedragen namens de partijen op in de offerte.

Bedragen
De bedragen op regelniveau zijn exclusief BTW. De BTW wordt onderaan de offerte toegevoegd.